Žaloba o splnenie dohody o výmene bytov

Vzor žaloby slúži v prípade, ak žalovaný odmieta bez udania dôvodu dodržať dohodu o výmene bytov, na ktorej sa obe strany dohodli. Popíšu sa tu oba predmetné byty a doloží sa písomná dohoda o výmene týchto bytov. Žalovaný bez závažných okolností odmieta uvedenú dohodu o výmene bytov splniť. Je ale povinný na základe nej svoj vyprataný byt odovzdať žalobcovi a nahradiť mu náklady za súdne konanie.

Okresný súd Bratislava I.

Záhradnícka 10

812 44 BratislavaŽalobca:        Ján Vážny                                                 Nábrežná 14

841 01 Bratislava

        r.č. 123456/7890

Žalovaný:    Miroslav Pekný                                                Prievozská 25

852 02 Bratislava                                   

r.č. 987654/3210


Žaloba o splnenie dohody o výmene bytov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Dvojmo

Čl. 1

1.1    Žalovaný je nájomcom bytu veľkostnej kategórie 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosťou so všetkým sociálnym zariadením.


1.2    Ja som nájomcom bytu veľkostnej kategórie 2+1 vo výmere 90 m2 na piatom poschodí rovnakého domu, ako žalovaný.

Čl. 2

2.1    S písomným súhlasom prenajímateľa sme so žalovaným uzavreli dňa 01.02.2010 písomnú dohodu o výmene našich bytov, popísaných v Čl. 1.


2.2    Žalovaný bez závažných okolností odmieta uvedenú dohodu o výmene bytov splniť.

Čl. 3


3.1    Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku


Žalovaný je povinný, na základe dohody o výmene bytu zo dňa 01.02.2010, odovzdať žalobcovi svoj vyprataný byt veľkostnej kategórie 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.
   
Žalobca je povinný, na základe rovnakej dohody, odovzdať žalovanému svoj vysťahovaný byt veľkostnej kategórie 2+1 vo výmere 90 m2 na piatom poschodí rovnakého domu do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
   
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

V Bratislave, dňa 10.04.2010

Ján Vážny

 žalobca             


Dôkaz:        Výsluch účastníkov
        Písomný súhlas prenajímateľov
        Dohoda o výmene bytov účastníkov z 01.02.2010