Výpoveď nájomnej zmluvy

Vzor výpovede nájomnej zmluvy slúži na výpoveď nájomnej zmluvy zo strany nájomcu. Ukončuje sa ňou prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom.
Ponúkame vzor výpovede nájomnej zmluvy zo strany nájomcu, ktorou sa tak ukončuje prenájom bytu medzi prenajímateľom a nájomcom. Nájom sa vypovedá v lehote, ktorá je dohodnutá v nájomnej zmluve.

Výpoveď nájomnej zmluvyNájomca:         Ján Vážny

Nábrežná 14

841 01 Bratislava

r.č. 123456/7890

(ďalej len ,,nájomca“)

a


Prenajímateľ:        Miroslav Pekný

Prievozská 25

852 02 Bratislava

r.č. 987654/3210

(ďalej len ,,prenajímateľ“)


Výpoveď nájomnej zmluvy a nájmu bytu v dome č. 7 na Mýtnej ulici v Bratislave


Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 25.08.2009 mám na dobu neurčitú prenajatý a užívam byt 3 + kk bez príslušenstva na prvom poschodí domu č. 7 na Mýtnej ulici v Bratislave.

Nájom uvedeného bytu týmto vypovedám v trojmesačnej lehote, ktorá začne plynúť dňom 15.08.2010. Nájom sa tak skončí ku dňu 15.11.2010.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny

nájomca