Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Viac informácii OK
Pracujeme s overenými kanceláriami
  +
Prihlásenie
Zabudnuté heslo
Prihlásenie
Počet nehnuteľností
101 730
Reg. kancelárií
11 529
Reg. užívateľov
113 025
Fanúšikov
52 554

 

Vyhľadávanie

Čestné vyhlásenie

Stručný popis

Vzor slúži pre stavebníka, aby zaručil, že údaje, ktoré poskytuje, sú čestné a pravdivé. Obsahuje údaje o stavebníkovi, jeho konkrétne vyhlásenie, účel výkonu tohto prehlásenia a jeho vyhlásenie o oboznámení sa s dôsledkami nepravdivého čestného vyhlásenia.

Čestné vyhlásenie

 

Podpísaný(á)..............................................................            rodený(á).............................................................                    

Narodený(á) dňa .......................................................  miesto narodenia ..............................................  

bytom..........................................................................................................................................................

č. OP .............................................................

                                                      

vyhlasujem na svoju česť, že................................................ .....................................................................

 ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

                                                                          

Toto čestné prehlásenie robím za účelom ..................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

Som si vedomý (á) následkov nepravdivého čestného vyhlásenia (§ 39 zák. č. 71/1967 Zb o správnom konaní  v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov).

 

 

                                                                                .................................................................

                                                                                                   podpis